Mina tips för att skriva en hemtenta

Jag har tidigare enbart skrivit salstentor, men då jag nu under vårterminen fick testa på att skriva hemtentor tänkte jag passa på att samla mina tips. Personligen gillar jag hemtentor, då man ofta skriver en längre text samt inte måste memorera all fakta. Däremot är hemtentor oerhört stressande. De hemtentor jag har skrivit har ofta bestått av två frågor som ska besvaras på max fyra sidor vardera. Utrymmet för flams är således inte speciellt stort. Här kommer de tipsen som jag anser relevanta, varav några är sådana tips som jag själv önskar att jag hade fått inför mina hemtentor.
 • Gå på föreläsningar. Mina föreläsare tar ofta upp sådant som inte alltid står så självklart i kurslitteraturen och att då ha gått på föreläsningarna är en enorm hjälp för att kunna besvara tentafrågorna.
 • Planera tiden. Har jag fått två frågor att besvara räknar jag oftast med att ägna två dagar per fråga samt använda den femte och sista dagen till att finslipa på texten. Genom att planera hur lång tid du kan ägna på varje fråga så slipper du en del av stressen.
 • Hitta viktiga ord i frågorna. Ofta finns det nyckelord i frågorna som lätt kan slås upp i index. Se också över vilka kapitel som berör ämnet. Detta kanske anses självklart, men jag tycker att det är bra att ta med här då man lätt kan glömma under stress.
 • Dela upp frågan. Frågorna jag har fått har alltid varit uppdelade i två delar; en G-del och en VG-del. Dessutom har varje del av frågan ofta varit lite diffus och uppdelad. Det kan alltså ibland vara svårt att direkt se vad de frågar efter. Läs frågan flera gånger noga.
 • Markera orden. Vill de att du ska beskriva, förklara, analysera eller kanske diskutera? Markera vad det är de vill att du ska göra.
 • Se vilka av dina föreläsningsanteckningar som är relevanta. Se därefter vilka delar av kurslitteraturen som användes under dessa föreläsningar.
 • Bygg upp texten. Inledning, själva huvudtexten där frågorna besvaras och ett avslut.
 • Källhänvisa under tiden du skriver. Detta gör att man sparar tid och det är drygt att sitta i efterhand och källhänvisa.
 • Försök att använda flera källor. Jag brukar försöka använda mig av så många av mina kursböcker som möjligt.
 • Ta paus. Hur stressad man än känner sig är det viktigt att ta paus. Ät mat och sov ordentligt. Ta hand om dig!
 • Korrekturläs. Läs texten högt och be andra läsa igenom den. Jag brukar exempelvis låta min bror eller min mamma läsa den och se om de förstår texten. Det är lätt att skriva lite otydligt när man är stressad.

Comments