Att uppleva att man inte duger

Jag är en känslig person. Dessutom är jag en person som alltid vill göra mitt bästa. Det händer dock, då och då, att jag upplever att det jag gör inte räcker. Detta innebär i förlängningen att jag känner att jag, som person, inte duger. Samtidigt känner jag inom mig att jag, och det jag gör, rimligtvis borde räcka till. Vad mer kan man göra än sitt bästa, tänker jag?

Det kan handla om att en person otrevlig mot mig det första den är, utan att vi ens känner varandra. Även incidenter så som att någon snäser åt mig eller suckar, utan att jag förstår varför. Det kan även handla om att jag får en elak kommentar om hur jag ser ut eller hur jag presterar, i en situation där det inte är relevant.

Nu under hösten har jag kommit till en insikt som jag upplever har varit väldigt viktig för mig. Jag började nämligen fundera på varför jag ibland känner att jag inte räcker till. Oftast handlar det om att en person säger någonting, eller beter sig på ett visst sätt, som får mig att känna så. Det kan handla om att en person inte är trevlig mot mig och jag då funderar över vad jag har gjort för att personen ifråga beter sig så mot mig. Ofta tänker jag nämligen att det måste vara någonting hos mig, som gör att en person beter sig på ett visst sätt.

Den insikt jag har kommit till är att det allra oftast antagligen inte har med mig att göra. Att vissa människor är otrevligt, utan att jag förstår varför, handlar inte om mig och någonting som jag har gjort fel. Så istället för att få en olustig känsla och dåligt samvete varje gång, borde jag istället tänka om. För den andra personen, som ger mig denna dåliga känsla, är den som gjort någonting fel. Att det dåliga egenskap som finns i dessa situationer inte ligger hos mig, utan hos den andra personen som får mig att känna så som jag gör. För på vissa sätt beter man sig inte mot andra människor, och om jag blir behandlar illa ligger inte felet hos mig, utan hos individen som inte kan bete sig trevligt mot någon den inte känner.

Jag vet inte om det kommer fram vad det är jag menar, men jag hoppas verkligen det. Poängen är i alla fall att man inte ska skuldbelägga sig själv för andra människors beteenden, för det leder inte till något gott.

Comments