Skillnaden mellan konstruktiv ångest och att älta

Fil 000-2

För mig är det stor skillnad på ångest och ångest. När jag använder ordet ångest i det här sammanhanget menar jag den typen av lätt ångest man kan få i det vardagliga livet, att man går runt och oroar sig över saker och känner en inre stress. Så som jag ser det kan denna känsla delas upp i två olika kategorier; konstruktiv ångest samt ältande. 

Konstruktiv ångest är för mig någonting som jag försöker se positivt. Detta då det ofta handlar om någonting jag faktiskt kan förändra. Jag känner att någonting inte känns bra, men det kan också innebära att jag har makten att själv förändra det. Det kan handla om att jag får ångest över en relation som bara tar energi, eller att jag under en period inte känner att jag lagt ner tillräckligt med tid på studierna. Dessa saker kan jag faktiskt förändra, genom att exempelvis avsluta vänskapen eller lägga ner mer tid på studierna. Att förändra situationen ligger således inom min kontroll. 

Ältande är för mig något helt annat. Det handlar snarare om ångest över sådant som jag inte kan förändra. Jag kanske tycker att jag sa någonting eller gjorde någonting pinsamt. I efterhand går inte sådant att ändra, alltså är det helt onödigt för mig att känna ångest över det. Att älta är således någonting som jag verkligen försöker undvika, även om det självklart kan vara svårt många gånger. Jag brukar försöka fråga mig själv om det gör någon nytta att oroa mig eller må dåligt över en viss sak. Är svaret nej, är det dags att släppa taget om den känslan.

Hur tänker ni kring dessa ämnen?

Comments