Att se minimalism som en resa

Untitled

Minimalism är en resa. Man blir inte minimalism över en natt, utan att det krävs tid. Visserligen kan man göra sig av med alla sina ägodelar, men minimalism innebär så mycket mer. För mig är det ett tankesätt gällande många aspekter av livet, inte bara det materiella. Någonting som jag tycker är viktigt att reflektera över är vad som är det slutgiltiga målet med minimalism för en själv. Detta kan självklart förändras över tid. För mig, just nu, är det att få ett större lugn i livet. Jag vill att jag ska kunna komma hem till ett hem som nästan alltid är i princip renstädat och prydligt, utan att det tar en massa tid. Jag tror att det är viktigt att förstå att minimalism är just en resa. Det behöver inte vara perfekt, så länge man fortsätter röra sig i rätt riktning. Vad som är rätt riktning är också upp till en själv att avgöra. Jag tänker att om det känns rätt så är det antagligen rätt.

Comments